Odnos insana prema Allahu dz.s.

 

Lukman je govorio svome sinu:”Sine, moli Allaha i nadaj se, ali nikad ne budi siguran da ti se neće desiti ono što ti nije drago, a boj Ga se, tako da u tom strahu nikad ne izgubiš nadu u Njegovu milost». Sin ga je na to upitao:»Oče, a kako ću to postići kad imam samo jedno srce»?! Mudri Lukman mu odgovori:»Sinčiću moj, mu'min ima dva srca. Srce kojim se nada i moli i srce kojim se boji»! Lukman je rekao i ovo:»Kad se Allahu nešto povjeri i preda, On to sačuva»:
 
«Prema Gospodaru budi ponizan kao prema onome kome ništa od tebe nije potrebno, a tebi od Njega sve treba»!
 
«Djelo ovisi od ubjeđenja, ako je slabo ubjeđenje, slabo je i djelo».
 
«Kad te šejtan napadne preko sumnje i dileme, uzvrati mu ubjeđenjem i savjetom, a kad te napadne preko lijenosti i dosade, uzvrati mu pomišlju na smrt i kijamet, kad te nagovara ili straši, kaži mu da je dunja prolazan»!
 
«Prati džennaze, a ostavi svadbe, jer džennaze ukazuju na ahiret,     a svadbe bude nagone i strasti za dunjalukom»!
 
«Ne dozvoli da pjevac bude pametniji i vrijedniji od tebe. On budi u zoru, a ti spavaš»!
 
«Jeo sam gorke tikvice i okusio sabur, ali nema ništa gor(čij)e od siromaštva. Ako osiromašiš ne žali se ljudima, jer ćeš se poniziti, požali se Allahu, On ima! Ko je to od Njega tražio, a da mu nije dao, ko Ga je molio, a da mu se nije odazvao, ko Mu se požalio, a da ga nije oslobodio onoga što ga muči»?!
 
«Ako sačuvaš dvije stvari, za ostalo se ne brini! Sačuvaj din za vječiti povratak i dirhem za privremeni o(p)stanak»!
 
«Druži se sa čestitim Allahovim robovima, jer od njih ćeš uvijek imati khajra, ako ništa na njih će sići rahmet, pa će i tebe zahvatiti»!
 
«Čuvaj se pogana društva, jer od njih ti nikad khajra nema, ako ništa može ih pogoditi kazna, pa i tebe zakačiti»!
 

«Društvo biraj po onome u čemu ih zatekneš, ako ih nađeš da spominju Allaha, sjedi s njima i ne miči»!