OGRANCI  IMANA

 „Iman je sedamdeset i nekoliko, odnosno šezdeset i nekoliko ogranaka. Najbolji je izgovaranje, la ilahe illallah, a najmanji uklanjanje onoga što smeta s puta. Stid je jedan dio imana.“ (Muslim)                      

1. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle
2. Vjerovanje u poslanike
3. Vjerovanje u meleke
4. Vjerovanje u Časni Kur’an i sve objavljene Knjige
5. Vjerovanje u određenje dobra i zla od Allaha, Azze ve Dželle
6. Vjerovanje u Sudnji dan
7. Vjerovanje u proživljenje poslije smrti
8. Vjerovanje da će ljudi biti iskupljeni nakon što budu proživljeni iz svojih kaburova ka Mjestu stajanja
9. Vjerovanje da je kuća i utočište vjernika Džennet, a da je kuća i utočište nevjernika Džehennem
10. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Allahu, Azze ve Dželle
11. Vjerovanje u obaveznost straha od Allaha, Azze ve Dželle
12. Vjerovanje u obaveznost nade od Allaha, Azze ve Dželle
13. Vjerovanje u obaveznost oslanjanja na Allaha, Azze ve Dželle
14. Vjerovanje u obaveznost ljubavi prema Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem
15. Vjerovanje u obaveznost respektiranja Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog poštivanja bez pretjerivanja
16. Ljubav čovjeka prema svojoj vjeri Islamu
17. Traženje znanja, a to je spoznaja Allaha, Njegove Vjere i Njegovog Vjerovjesnika, sallalllahu alejhi ve sellem, uz argumente iz Kur’ana i Sunneta
18. Širenje znanja i podučavanje ljudi
19. Respektovanje Časnoga Kur’ana njegovim naučavanjem i podučavanjem drugih, poštivanjem njegovih granica i propisa, znanjem o njegovom halalu i haramu, uvažavanjem njegovih poznavaoca i njegovo memorisanje
20. Čistoća i stalno čuvanje abdesta
21. Redovno obavljanje pet namaza
22. Izdvajanje zekata
23.
Post, obavezni i dobrovoljni
24. Itikaf
25. Hadždž
26. Džihad na Allahovom putu
27. Stražarenje na Allahovom putu (čuvanje granica)
28. Čvrstina pred neprijateljem i izbjegavanje bježanja sa bojnog polja
29. Obavezni iskupi za prekršaje, a oni su u Kur’anu i Sunnetu četiri: Iskup za ubistvo, iskup za zihar, iskup za zakletvu, iskup za spolni odnos u toku posta mjeseca ramazana
30. Izvršavanje ugovora
31. Pobrajanje Allahovih blagodati i obavezna zahvala na njima
32. Čuvanje jezika od onoga za čime nema potrebe
33. Čuvanje povjernih stvari i obaveza njihovog isporučivanja vlasnicima
34. Zabrana ubijanja i zločina prema drugima
35. Zabrana bluda i obaveznost neporočnosti
36. Čuvanje ruke od zabranjenih imetaka, a u to spada zabrana krađe, putnog razbojništva, mita, uzimanje onoga na što čovjek sa stanovišta Šerijata nema pravo
37. Obaveznost suzdržljivosti u jelu i piću i izbjegavanje onoga što nije dozvoljeno od njih
38. Izbjegavanje zabranjene i pokuđene odjeće i posuđa
39. Zabrana igara i razonode suprotnih Šerijatu
40. Umjerenost u trošenju i zabrana nepravednog jedenja imetka
41. Zabrana potkradanja i zlobe
42. Zabrana narušavanja časti ljudi i obaveza izbjegavanja zapadanja u njih
43. Iskrenost djela Allahu, Azze ve Dželle, i ostavljanje pretvaranja
44. Radost dobru, a žalost pred lošim
45. Liječenje svakoga grijeha iskrenim pokajanjem
46. Prinošenje žrtava, a one su općenito hedj, kurban i akika
47. Pokornost nadređenima
48. Pridržavanje onoga na čemu je zajednica
49. Pravedno suđenje među ljudima
50. Naređivanje dobra i zabranjivanje zla
51. Saradnja u dobru i bogobojaznosti
52. Stid
53. Dobročinstvo prema roditeljima
54. Održavanje rodbinskih veza
55. Lijepo ponašanje
56. Izvršavanje prava djece i porodice
57. Zbližavanje sljedbenika Islama i međusobna ljubav, širenje selama i rukovanje
58. Odgovaranje na selam
59. Obilazak bolesnog
60. Dženaza namaz umrlim pripadnicima Kible
61. Nazdravljanje onome ko kihne
62. Udaljavanje od nevjernika onih koji nered čine
63. Počašćivanje komšije
64. Počašćivanje gosta
65. Prekrivanje griješnika
66. Skromnost i kratkotrajno nadanje
67. Zdrava ljubomora i ostavljanje rasprave
68. Udaljavanje o
d pretjerivanja
69. Darežljivost
70. Samilost prema maloljetnom i poštivanje starijeg
71. Popravljanje međusobnih odnosa muslimana
72. Da čovjek musli
man voli svome bratu muslimanu što voli i sebi, a da mrzi za njega što mrzi i sebi.
73. Strpljivost u nedaćama i ono čemu nefs (duša) teži u vidu naslade ili strasti