Dobrobiti druženja sa Kur'anom

 

Razmišljanje o Allahovim ajetima je nedvojbeno čin ibadeta koji osobu približava Uzvišenom Allahu. Ovo razmišljanje nije lahkomisleno i besciljno razmišljanje. Naprotiv, ono uključuje izučavanje klasičnog tumačenja ajeta o kojima se razmišlja… 

 

Ni jedna druga knjiga, zaista, nije poput Allahove Knjige koja je Njegov vječni govor, koja je priručnik za život i smrt kao i za ono što slijedi poslije toga.  Stoga, Allahova Knjiga zaslužuje proučavanje koje je pažljivije od proučavanja bilo čijeg drugog govora. Ovakvo proučavanje iziskuje potrebu da se čitalac vrati na rane predaje onih koji su bili svjedoci objave i koji su čuli njeno objašnjenje od onoga koji je poslan od Allaha subhanehu ve te'ala da kazuje i objasni Njegove riječi čitavom ljudskom rodu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer ukoliko osoba pokuša prosuđivati značenje ajeta bez predhodnog izučavanja povoda objave te pojašnjenja datih od strane Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iskvarenost vremena u kojem ta osoba živi, njeno nepoznavanje na šta se ajeti odnose, i neposjedovanje razumijevanja koje su imale rane generacije muslimana, će zasigurno dovesti do pogrešnog razumijevanja Allahovih riječi, te će stoga osoba otići na stranputicu smatrajući da ispravno robuje Allahu. Zbog ovoga, svaki iskreni musliman koji se učeći Kur’an i razmišljajući o njemu nada Allahovoj ljubavi treba čvrsto držati značenja koja nam je pojasnio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim njegovi ashabi, oni koji su došli odmah poslije njih te rani islamski učenjaci.


Učenje Kur'ana i razmišljanje o njemu, te redovno odvajanje vremena za njegovo izučavanje i primjenu, ima ogromne dobrobiti i fadilete, u životu na ovom i na onom svijetu. Stoga, pogledajmo sada nekoliko tih fadileta kako bismo se još čvršće vezali za Allahove veličanstvene riječi. Svaka od ovih dobrobiti je sama za sebe dovoljan podsticaj za klonjenje lijenosti i posvećivanje Kur'anu.

 

 

1. Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje jednu islamsku dužnost

 

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaista u ovoj svojoj izjavi sumirao, sažeo našu vjeru: “Vjera je nasihat, savjetovanje!” “Na ovo smo mi”, prenosi Temim ibn Avs radijallahu anhu, “upitali: Prema kome?” On odgovori: “Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi, i običnom narodu.” (Muslim)

 Nasihat - savjetovanje koje smo dužni prema Allahovoj Knjizi uključuje redovno čitanje, učenje pravila tedžvida i lijepog recitovanja, izučavanje njenog tumačenja i povoda objave, svjedočenje da je ona Istina i savršen Allahov govor, zatim poštovanje prema njoj i njeno čuvanje, pridržavanje njenih naredbi i zabrana koje se u njoj nalaze, podučavanje drugih njoj kao i pozivanje ka njoj.

Dakle, čitanjem i razmišljenjem o Kur’anu, vjernik ispunjava svoju obavezu i za to je nagrađen. Nakon izvršavanja ove obaveze, Kur’an na Sudnjem danu postaje dokaz u korist muslimana! To je druga dobrobit koju dobijamo prihvatanjem ove Plemenite Knjige…


 

2. Kur’an će na Sudnjem Danu biti dokaz u našu korist
 

Ovo zaključujemo iz Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem izjave:

“A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.” (Muslim)

Dakle, sa ovim dokazom, Allahovom Knjigom, će se desiti jedna od sljedeće dvije stvari. Ili će svjedočiti u našu korist, ili će biti dokaz protiv nas na Dan u kojem će nam biti potrebno svako dobro djelo.

Ukoliko naš odnos sa Kur’anom ne bude među našim dobrim djelima, onda će taj Allahov govor zasigurno biti dokaz protiv nas.

A ko bi mogao biti spašen od užasa tog Dana ukoliko Allahov vlastiti govor bude protiv njega? Pažljivo razmisli o svojoj poziciji u odnosu na Kur’an! Da li ga zapostavljaš i da li mu protivrječiš nehajno postupajući prema njegovim naredbama i zabranama? Da li se nad njegovim tekstom ikada duboko zamisliš? Da li će on na Sudnjem danu da bude na tvojoj strani?

O Allahu! Molimo Te, Tvojim savršenim govorom i Tvojim lijepim imenima i atributima, da učiniš da Kur’an bude dokaz u našu korist! O Allahu! Ne daj da Kur’an toga Dana bude dokaz protiv nas, i sačuvaj nas patnje u vatri! Jer ukoliko Allah subhanehu ve te'ala Kur’an učini dokazom za, a ne protiv nas, onda će Kur’an, također, biti naš zagovornik kada zagovaranja neće biti osim po Njegovom subhanehu ve te'ala odobrenju.

 

 

3. Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem danu

 

Ebu Ummame prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

“Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati za one koji su se s njim družili.” (Muslim)


 

4. Naš položaj (stanje) na ovom svijetu će se poboljšati

 

U Muslimovom Sahihu nalazimo lijepu priču o tome kako je čovjek kome je obećan džennet, Omer ibn El-Hattab, razumio ovo načelo.  Neki ljudi su za vrijeme njegove vladavine došli da ga pitaju o poglavaru Mekke: “Ko ti je vladar Mekke?” On je odgovorio: “Ibn Abza.” Oni su potom upitali: “A ko je Ibn Abza?” Omer je odgovorio: “On je jedan od bivših robova koje smo mi oslobodili.” Oni prokomentarisaše: “Ostavio si osobođenog roba da vlada ljudima Doline (plemenitim plemenima Kurejša)?!?!” On im na to odgovori: “Zaista je on od onih koji čitaju Allahovu Knjigu i dobro poznaje obaveze muslimana. Zar vi niste čuli izreku Allahovog Poslanika: „Zaista će Allah Svojom Knjigom uzdići neke ljude, a neke će njome poniziti.’”


 

5. Biti ćemo najbolji među ljudima

 

Osman radijallahu anhu je rekao kako je čuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: “Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Buhari)


 

6. Za svako proučeno slovo Kur’ana slijedi deset nagrada (dobrih djela)
 

Ovo nam dokazuje autentičan hadis iz Tirmizijeve zbirke hadisa: “Ko god prouči jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe, i Mim je slovo za sebe.”

Stoga, povećajmo svoje učenje Kur’ana kako bismo stekli ove kao i sljedeće nagrade:

 

 

7. Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka
 

Aiša radijallahu anha prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” (Buhari, Muslim)

 

Dakle, ne dozvoli da te šejtan zavede lažnim izgovorima kao što su „ja nisam Arap“

 ili „arapski nije moj jezik“.  Ovaj hadis je jasan dokaz protiv ovakvih došaptavanja. Posveti se Allahovoj Knjizi bio-bila Arap ili ne. Izgovora nema i put ka prihvatanju Allahove Knjige ti je raskrčen. Nema mjesta ustezanju i nalaženju opravdanja. 

Nemoj oklijevati u svojoj odluci da sebi nađes učitelja ili grupu sa kojom bi izučavao-la Kur’an kada uskoro čuješ posljednju, i možda najveću, blagodat učenja i razmišljanja o Kur’anu.

 

 

8. Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih ajeta Kur’ana
 

Abdullah ibn Amr ibn El-Âs je čuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže:

“Reći će se onome ko se družio sa Kur’anom: „Čitaj i uzdiži se (kroz deredže - stepene - dženneta) i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta.” (Ebu Davud, Tirmizi)


 

9. Kur’an nas vodi ka džennetu

 

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu.  Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.”

 

Znaj da se ovih devet blagodati može postići samo kroz iskrenu predanost Allahovoj Knjizi i to ne kroz izjave poput “Ja volim Kur’an. On je divan!”, nego iskrenim srcem vezanim za Allahovu Knjigu, srcem uz koje tijelo i jezik slijede ovu vezanost.

Budi svjestan-sna da su navedene blagodati samo neke od mnogobrojnih blagodati za koje saznajemo iz Kur’ana i zbirki hadisa. Među onim blagodatima koje nismo spomenuli su zagovorništvo koje će kur’anske sure činiti za nas u kaburu, zatim kur’anska moć liječenja, osjećaj odmora i relaksacije kojeg Kur’an pruža našim srcima itd.

A Allah najbolje zna.