Djela dzennetlija i dzehennemlija

Djela džennetlija su:

• Iman – vjerovanje u Allaha dž.š..
• Iman – vjerovanje u meleke.
• Iman – vjerovanje u knjige.
• Iman – vjerovanje u poslanike.
• Iman – vjerovanje u Sudnji dan.
• Iman – vjerovanje u određenje bilo ono dobro ili loše.
• Šehadet: La ilahe illellah – svjedočenje da niko nema pravo na to da bude obožavan mimo Allaha dž.š..
• Šehadet: Muhammedu Resulullah – svjedočenje da je Muhammed s.a.w.s., Allahov poslanik.
• Salat – obavljanje namaza.
• Zekat – davanje zekata.
• Savm – post mjeseca Ramazana.
• Hadždž – posjeta Bejtullahu.
• Obožavati Allaha dž.š., kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš – On tebe vidi.
• Sidk - istinit govor.
• Emanet – povjerljivost.
• El-vefa' – ispunjavanje ugovora.
• Dobročinstvo prema roditeljima.
• Spajanje rodbinskih veza.
• Dobročinstvo prema komšijama.
• Dobročinstvo prema siročetu.
• Dobročinstvo prema siromahu.
• Dobročinstvo prema robu.
• Dobročinstvo prema životinjama.
• Ihlas – iskrenost prema Allahu dž.š..
• Tevekkul – oslanjanje na Allaha dž.š..
• Ljubav prema Allahu i Poslaniku.
• Hašjeh – strah od Allaha dž.š..
• Redža' – nadanje u Allahovu milost.
• Inabet – kajanje Allahu dž.š..
• Strpljivost na Njegovim propisima.
• Zahvalnost na Njegovim blagodatima.
• Iščitavanje Kur'ana.
• Zikrullah – često spominjanje i sjećanje na Allaha dž.š..
• Du'auhu ve mes'eletuhu – doviti i moliti Allaha dž.š., za svoje potrebe.
• Ragbet – želja za Allahom dž.š..
• Naređivanje dobra.
• Zabranjivanje zla.
• Trud,angažman,zalaganje na Allahovom putu.
• Spajati prekinute veze.
• Davati onome ko mu ne daje.
• Oprostiti onome ko mu je nasilje učinio.
• Dijeliti imetak u lahkoći i teškoći.
• Gašenje srdžbe i ljutnje.
• Opraštati ljudima.
• Pravednost u svemu i prema svima pa čak i prema nevjernicima.
• Nezavedenost prolaznom kućom – dunjalukom.
• Stremljenje ka vječnoj kući – džennetu.


Djela džehennemlija su:

• Širk - obožavanje nekog drugog mimo Allaha dž.š..
• Tekzib - utjerivanje Allahovih dž.š., poslanika u laž.
• Kufr – nevjerstvo.
• Hased – zavist.
• Kezib – laganje.
• Hijanet – varanje.
• Zulum – nasilje.
• Fevahiš – poroci.
• Gader – izdaja.
• Kidanje rodbinskih veza.
• Buhl – cicijaštvo, škrtost.
• Razlika između nutrine i vanjštine.
• Pesimizam po pitanju Allahove milosti.
• Sigurnost od Allahove zamke.
• Padanje u očaj prilikom nesreća.
• Fahr – uzdizanje.
• Neizvršavanje Allahovih farzova.
• Prekoračenje Allahovih granica.
• Nepoštivanje Allahovih svetinja.
• Strah od stvorenja za razliku od Stvoritelja.
• Pretvaranje pri radu dobrih djela.
• Želja za popularnošću.
• Kontriranje Kur'anu i Sunnetu u ubjeđenjima i djelima.
• Pokornost stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.
• Privrženost batilu i neistini.
• Izrugivanje s Allahovim ajetima.
• Poricanje istine.
• Skrivanje onoga što se inače mora iznijeti na vidjelo poput svjedočenja nečemu ili znanja.
• Sihr – magija.
• Neposlušnost prema roditeljima.
• Nepravedno ubistvo insana.
• Nepravedno jelo jetimskog imetka.
• Riba – kamata.
• Bježanje s bojnog polja.
• Potvaranje čistih i čednih vjernica...

 

Djelo džennetlija je iman/vjerovanje, i ta'ah/pokornost, dok je djelo džehennemlija kufr/nevjerstvo, fusuk/griješenje i 'isjan/ neposlušnost.

Djela džennetlija su sva ona koja iskazuju pokornost prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., dok su djela džehennemlija ona koja su vid nepokornosti prema Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s.

„Ko se pokorava Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u bašče ispod kojih rijeke teku, vječno u njima boraveći – a to je veliki uspjeh, a ko je nepokoran Alahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. – biće uveden u vatru, vječno u njoj boraveći; njemu patnja bolna pripada.“ (vidjeti En-Nisa', 13-14.)