Drage džematlije, uvaženi Bošnjaci, poštovani muslimani,

 

nalazimo se u danima hadždža. Hadždž je obred predanosti i obožavanja Uzvišenog Allaha dž.š. On je primjer univerzalnog duha islama jer ga obavljaju ljudi različitih boja kože,rase i nacije. Hadždž nam daje orjentaciju i usmjerenje. To je obred mira, skladnosti i harmonije.

On na najbolji način spaja kod vjernika vjeru-iman i djelo-amel, jer objedinjuje pored imana koji je podstakao vjernika da zijareti Bejtullah u hadžskim danima i njegov angažman, trud, kretanje, djelovanje i žrtvovanje.

Svjesni smo da čovjek ne živi u čisto duhovnom svijetu bez materije, niti u čisto materijalnom svijetu bez duha. Tajna uspjeha je da čovjek spoji u sebi te dvije vrijednosti: svoj duh i svoje tijelo. Smisao čovjekovog života nalazimo u aktivnosti njegovog duha, a to je vjera, te u aktivnosti njegovog tijela, a to je rad i djelovanje.
Muslimani će povratiti svoj ponos ako nauče, kako da naprave ravnotežu između ove dvije sile napretka: vjere srca i djela ruke. U ovom trenutku postoji velika razlika između muslimanskog srca i muslimanske ruke; postoji veliki jaz između muslimanske vjere i muslimanskog djelovanja. Povrat muslimanskog ponosa nemože se desiti dok se ovaj jaz ne premosti na način da vjera srca i snaga uma rade zajedno.

Vjera je uvijek bila važan činilac u razvitku povijesti, ali samo verbalno očitovanje šehadeta bez akcije nije dovoljno za uspjeh na ovome svijetu. Kur'an časni jasno podcrtava da je pored čvrste vjere potreban i pošten rad i trud kako bi čovjek bio uspješan na oba svijeta:

“Tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine i osim onih koji jedni drugima preporučuju istinu i onih koji jedni drugima preporučuju strpljivost“.(sura Asr)

Allahov poslanik s.a.v.s.nas savjetuje riječima:“Naučite koliko god hoćete, Allahovu nagradu nećete dobiti sve dok po tome ne budete radili.“ ili „Rad i sticanje na dozvoljen način je obaveza kao i druge obaveze“.

Upravo sada kada smo u danima hadždža, u danima kada su hadžije u pokretu cijelo vrijeme (tavaf, saj, mina, muzdelifa, arefat) naučimo i shvatimo da sa srcem punim vjere

 i samopouzdanja koračamo dalje, na način da usvojimo i u životu primijenimo ove putokaze: vjerovati i pošteno raditi za sebe, svoju obitelj, svoju zajednicu, svoj narod, svoju državu i cijelo čovječanstvo.

Hadždž je životni obred pun dinamike koji nam ukazuje na način kakav bi život muslimana trebao biti. Pun vjere, dinamike, pokreta i žrtve, jer su to svari koje donose uspjeh na ovom i spas na budućem svijetu.

Zato dragi brate i uvaženi džematlijo: vjeruj i radi, jer onima koji vjeruju i dobro rade, Allah je obećao dobro ovoga  i budećeg svijeta i za njih kaže da su:”najbolja stvorenja”.

                                                           

BAJRAM  ŠERIF  MUBAREK

tebi, tvojoj časnoj porodici, tvojoj rodbini i svima onima koje ti voliš. Neka Vam je hajirli i mubarek ovaj  BAJRAM  kao i svi ostali koje dočekate i ispratite.

 

Vaš Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu.