IMAN - ISLAMSKO VJEROVANJE (IMANSKI ŠART)

 

 

Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: "Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i sjede pored njega tako što je prislonio svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na njegove noge i potom reče: "O Muhammede, obavijesti me o Islamu!" Allahov Poslanik s.a.v.s. mu reče:"Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan i da hodočastiš Bejtullah, ako si u mogućnosti." On tada reče:"Istinu si kazao."Mi smo mu se čudili (veli Omer), pita a zatim potvrđuje.

 

Zatim ponovo reče:"Obavijesti me o Imanu!" Alejhisselam reče:"Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove Poslanike, Sudnji Dan i da vjeruješ da je sve određeno, bilo dobro bilo zlo." Čovjek opet reče:"Istinu si kazao."

 

Zatim reče:"Obavijesti me o Ihsanu (savršenstvu u vjeri)! Alejhisselam mu reče:"Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš jer ako ti Njega ne vidiš On tebe zaista vidi."Zatim reče:"Obavijesti me o posljednjem času (kada će doći)?" Alejhisselam reče:"Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao."

"Obavijesti me o njegovim predznacima", reče on. Alejhisselam reče:" Da robinja rodi sebi gospodaricu, da vidiš gole i bose čobane, čuvare stada kako se nadmeću u visini palača."Poslije toga je onaj čovjek otišao, a nakon izvjesnog vremena Allahov Poslanik s.a.v.s. mi reče:"O Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?" Ja mu odgovorih:"Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju." On mi tada reče:"To je bio Džebrail, došao je da vas poduči vašoj vjeri."

 

Iman - islamsko vjerovanje se sastoji od šest temeljnih istina ili šarta, koji glase:

 

1.    AMENTU BILLAHI -  JA VJERUJEM U ALLAHA DŽELLEŠANUHU,

 

2.    VE MELAIKETIHI - I U BOŽIJE MELEKE,

 

3.    VE KUTUBIHI - I U BOŽIJE KITABE - objave,

 

4.    VE RUSULIHI - I U BOŽIJE POSLANIKE - pejgambere,

 

5.    VEL JEVMILAHIRI - I U SUDNJI DAN - kijametski dan,

 

6.    VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINALLAHI TE’ALA - I VJERUJEM DA SVE ŠTO SE DOGAĐA BIVA BOŽIJOM VOLJOM I BOŽIJIM ODREĐENJEM.

 

 

Temeljne istine vjere odnosno IMANSKE šarte treba znati i cvrsto vjerovati.