RAMAZANSKA  PORUKA  2008. god.

 

 

Drage i poštovane džematlije Islamskog kulturnog centra Bošnjaka-Berlin,

 

dolazi nam u zijaret ramazan. Prilika da insan počne razmišljati o sebi i onome oko sebe. Stariji smo i bliži smo putovanju koje ne možemo odgoditi niti otkazati. Spremamo li se za to putovanje?

Čitav dunjaluk je dat kako bi čovjek bio što spremniji kad krene na ovo putovanje. Ovaj svijet je prolazna stanica. Dođe putnik, zaustavi se na njoj određeno vrijeme i nastavi svoje putovanje. Kaže naš poslanik Muhammed a.s.:

“Radi za dunjaluk toliko koliko ćeš boraviti na njemu, a za ahiret toliko koliko ćeš boraviti na njemu”, kao i u drugom hadisu:

“Ako želiš znati šta te čeka kod Allaha, razmisli šta ćeš ti ponijeti Njemu”! Ovo je još jedna prilika koju vjernik neće propustiti.

Ramazan je mjesec takvaluka - čestitosti.

On sa sobom donosi svaki hajr za pojedinca, džemat, narod i na kraju ummet Muhammeda a.s.

U ramazanu je objavljen Kur’an:” I mi smo vam objavili Knjigu u Lejletul-Kadru”! Jesmo li našli sebe, svoju porodicu, rodbinu u našoj Objavi?! Imal’ nas tamo?         U ramazanu je propisan post, a propisan je:“Leallekum tettekun”! da budete čestiti. “Sumu tesihhu”! “Postite pa ćete biti zdravi”!
“Post je zaštita”
! Tako kaže naš poslanik Muhammed a.s.

Da se zaštitite od onoga što izaziva srdžbu Allaha. Da se zaštitite džehennemske vatre. Da se zaštitite od bolesti. Svih vrsta bolesti. Bolesti pojedinca i ummeta.Da se zaštitite jedni od drugih. Da zaštitite društvo, porodicu. Da se zaštitite nagona i strasti. Da se zaštitite od razvrata i fesada.

Ramazan je mjesec udjeljivanja i pomaganja.

“Daji od onoga što ti je Allah dao pa ćeš imati još više”, kaže naš poslanik Muhammed a.s.

Ramazan je mjesec promjena.

Slab iman postaje jači. Tamo gdje ga nema, ramazan je prilika da se porodi. Ostavlja se negativno, a čini dobro. Nivo znanja se uvećava i oplemenjuje. Ramazan je mjesec akcije, djela i želje ka boljem, većem, časnijem, plemenitijem halu, stanju. Mu’min je ključ dobra, on radi samo dobro a spriječava svako zlo. Cilj nam je ibadetom postići Allahovo zadovoljstvo.

Pretvori sve u ibadet ! Svoju  misao, riječ  i  djelo.

Pogledaj ko ti je u društvu! Hoćeš li od njegova društva imati korist ili štetu?

Druži se sa onim od  koga ćes vidjeti i osjetiti samo hajr, u djelu i govoru!

 

Braćo i sestre! Allah će nas pitati za život, za zdravlje, za imetak, za znanje,

za sve što nam je podario kao nimet i blagodat. Pokušaj pripremiti odgovor!

 

RAMAZAN  MUBAREK !