Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. o RAMAZANU

 

U arapskom jeziku korijen riječi "ramazan" je "ramz" što znači "gorjeti".  Za nekoga čiji su tabani izgorjeli na vrelom pustinjskom pjesku kaže se "ramaz". Poslanik, s.a.v., je rekao da je "mjesec ramazan dobio to ime jer u njemu grijesi sagorijevaju." Za vrijeme Poslanikovog života mjesec ramazan su zvali el-merzuk, tj. onaj koji donosi opskrbu.

 

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!

2.
Ebu Hurejre, r.a., također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!

3. Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako čovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! on pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!

5. Ebu Hurejre, r.a., takođe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!

6. On, također, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!

7. on prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeći hadis: Postač ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!

8. On, također, prenosi i ovaj hadis: Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: on je Moj i Ja za njega nagrađujem. on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!

9. Sehl b. Sad, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, između ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite šaban tridesetim danom!

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga onda i dovrši!
 

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina šabana!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!

16. Abdullah b. Mesud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko ima mogućnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine!

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., sličan hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio!

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kuran. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet!

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!

 

24. Od Sehl b. Sada , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista!

27. Enes b. Malik, r.a., kaže: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi našao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!

29. Aiša, r.a., kaže: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar postaču, imat će nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju!

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sada b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu: Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina!

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!

34. Od njega se, takođe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi!

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio: Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!

37. Aiša, r.a., kaže: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE AFUVVUN, TUHUBBU-L-AFVE, FAFU ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u itikafu zadnjih deset dana ramazana!

 

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan! Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!

 

41. Muhammed a.s. kaze:"U prvoj noći mjeseca ramazana otvaraju se džennetska vrata i ostaju otvorena sve do posljednje noći."Treci hadis:Imam Džafer Sadik prenosi da je poslanik Muhammed, s.a.v., jednom upitao ashabe: "Hoćete li da čujete za nešto što će učiniti da razmak imeđu vas i šejtana bude onoliko koliko je između istoka i zapada." Kada su odgovorili potvrdno on je nastavio: "To je post. Od njega mu crni lice, sadaka mu slomi leđa, ljubav u ime Allaha i pomoć drugima u činjenju dobra slama mu rep, a traženje oprosta cijepa mu kičmu. Za sve postoji zekat,a zekat za tijelo je post."

 

42. Poslanik Muhmmed, s.a.v. je u jednom razgovoru rekao: "Džabire! Evo nam opet mjeseca ramazana. Svi grijesi napuste onoga ko danju posti, dio noći provodi u ibadetu, izbjegava haram hranu, čuva ruke od haram djela, jezik od haram govora, onako kako dani napuste ovaj mjesec.""Kako lahak način za brisanje grijeha" - reče Džabir."Kako je teško ispuniti sve uslove za to, Džabire." - Poslanik reče.

 

43. Jednom je Poslanik, s.a.v., pitao ashabe: "Koji od vas posti svaki dan?" "Ja, Božiji Poslaniče!" Selman  reče."Koji od vas svaku noć provede u ibadetu?""Ja, Božiji Poslaniče!" opet isti ashab reče."Koji od vas svaki dan pročita čitav Kur'an?""Ja, Božiji Poslaniče!" opet Selman reče."Ovaj perzijac se samo hvali pred tobom - jedan od ashaba reče. - Kaže da posti svaki dan, ali smo ga mnogo puta vidjeli kako jede. Kaže da provodi svaku noć u ibadetu, ali smo ga nekoliko puta zatekli na spavanju. Kaže da svaki dan prouči Kur'an, ali svi znamo da većinu vremena šuti."Selman je dao ovaj odgovor:"Postiti tri dana zaredom svakog mjeseca ima sevab kao da se posti svaki

 

44. Kada nastupi prva noc ramazana Uzviseni Allah rekne:ko je taj sto Nas voli pa da i Mi njega volimo, ko je taj sto Nas trazi pa da i Mi njega trazimo,ko je taj sto Nas moli pa da mu oprostimo

 

45. Kada se pojavi mlađak i najavi dolazak ramazana, obraduje se Arš i Kursijj, meleki i ono što je ispod njih, govoreći: Blago li se ummetu Muhammedovom, s.a.v.s, zbog onog što im je dato. Za njih mole oprost Sunce, Mjesec, zvijezde, ptice u zraku, ribe u vodi i sve što je živo na zemlji, danju i noću, osim šejtana prokletnika. Tako, kada muslimani uz ramazan ujutro osvanu, ne bude ostavljen nijedan a da mu ne bude oprošteno. Uzvišeni Allah rekne melekima: darujte vaše namaze i zikr u ramazanu ummetu Muhamedovom, s.a.v.s.

 

46. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.,  rekao: Ko na Allahovom putu zrtvuje par od svoga dobra, pozvat ce se sa svih dzennetskih vrata: O Allahov robe, to je dobro. Ako je bio od onih koji su redovno namaze obavljali, bit ce pozvan s vrata namaza. Ako bude od boraca na Allahovom putu, bit ce pozvan s vrata dzihada. Ako bude postac, bit ce pozvan s vrata Rejan. Ako bude od onih koji su dijelili sadaku, bit ce pozvan s vrata sadake. Ebu Bekr rece: Allahov Poslanice, drazi si mi od oca i majke, sretan je onaj koji bude pozvan s tih vrata. Da li ce iko biti pozvan sa svih vrata? Muhammed, a.s., rece: Da, nadam se da ces ti biti jedan od njih. (Muttefekun alejhi)

 

: " : 1) 2) ǡ 3) 4) : " ." 5) . : : !" ()

47. Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Mome umetu je dato pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date niti jednom narodu prije njih: 1) Zadah iz usta postača bolji je kod Allaha od mirisa miska (dženetskog mirisa). 2) Meleki za njih čine istigfar (traže oprost) sve dok se ne omrse. 3) Okivaju se u okove prokleti šejtani pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću (nanose nevolje) kao što to čine izvan ovog mjeseca. 4) Allah dž.š. uljepšava svaki dan svoj džennet i govori mu: "Samo što nisu Moji iskreni robovi koje zadešavaju nevolje i teškoće ušli u tebe!" 5) Posljednju noć im se opraštaju grijesi! Neko reče: "Jeli to Noć Kadra?" Reče: "Ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao!" (Ahmed)

 

: "

" ()

 

48. Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana su uzrokom praštanja grijeha, ako se ne učini neki od velikih grijeha! (Muslim)

  

: " ." ()

 

49. Prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: Ko isposti ramazan, sa čvrstim imanom (vjerom), nadajući se samo Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prije učinio! (Buharija)

 

: " . : " " ." ()

 

50.  Prenosi Sehl r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao: U džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan, na koja će samo ući postači na Sudnjem danu, pa kada uđu ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući! (Buharija) 

  

: : " ." " ." ()

 

51. Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): "Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!" "Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: "Ja sam postač!" "Tako mi Onoga u čijoj Ruci je Muhammedov (s.a.v.s.) život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha dž.š. od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!" (Buharija)

 

: " ." ()

 

52. Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela,  nema potrebe da ostavlja hranu i piće!" (Buharija)

 

53.  Ibn 'Abbas, r.a., kaže da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori:
"Svake godine Džennet se (na)miriše i uredi za doček ramazana. Kada nastupi prva ramazanska noć, ispod Arša (Allahovog prijestolja) zapuše vjetar koji se zove Musira. Od njegovog puhanja zašušti lišće džennetskog drveća a kvake na džennetskim vratima zazveče ispuštajući zvuk kakav se nikada ranije nije čuo. Potom se pojavljuju džennetske hurije idući naprijed sve dok ne stignu u središte džennetskih loža, i tada kažu: 'Ima li ikoga da moli Allaha da mu podari nas da mu budemo supruge!?' Potom te djevice uzvikuju: 'O Ridvane (čuvaru Dženneta), koja je ovo noć?' On odgovara: 'Ovo je prva noć ramazana, tada se vrata Dženneta otvaraju za postače iz ummeta Muhammedovog, s.a.v.s.'" Resulullah, s.a.v.s., je potom rekao: "Allah, dž.š., je rekao: 'O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik (čuvaru Džehennema), zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda, s.a.v.s.' Allah, dž.š., naređuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći: 'Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu?'"Resulullah, s.a.v.s., nadalje je rekao: "Svakog dana u vrijeme iftara Allah, dž.š., oslobađa hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca. U noći Lejletu-l-kadr Allah, dž.š., naređuje Džibrilu da se spusti na zemlju sa skupinom meleka.

Oni se spuštaju noseći zelenu zastavu koju potom pobadaju na vrhu Kabe. Džibril, a.s., tada ima stotinu krila, od kojih se dva šire samo te noći. On ih raširi toliko da se protegnu od istoka do zapada. Potom Džibril, a.s., u toj noći šalje meleke u svim pravcima da poselame onoga koga nađu da stojeći ili sjedeći veliča Allaha, klanja namaz i čini zikir. Oni se s njima rukuju i kažu 'Amin!' na sve njihove dove sve dok ne nastupi zora. Kada nastupi zora Džibril, a.s., uzvikne: 'Razlaz!' Meleki potom pitaju: 'O Džibrile, šta je Allah učinio sa potrebama sljedbenika ummeta Ahmedovog, s.a.v.s.?' Džibril, a.s., odgovara: 'Allah ih je u ovoj noći pogledao i svima je oprostio, osim četverici!'"Mi (ashabi) smo upitali: "Ko su ta četverica, Allahov poslaniče?" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: "To su: notorni pijanica, onaj ko je neposlušan svojim roditeljima, onaj ko kida rodbinske veze i ko je 'mušahin'."

Mi smo upitali: "Allahov poslaniče, ko je 'mušahin'?" Resulullah, s.a.v.s., rekao je: "To je onaj ko je u stalnom neprijateljstvu (sa braćom muslimanima)." "A kada nastupi bajramska noć koja se naziva Lejletu-l-dža'izeh (Noć dodjeljivanja nagrada), Allah, dž.š., na kraju te noći, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje. Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu čuti sva stvorenja osim ljudi i džina: 'O ummete Muhammedov, izađi(te) ka plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe!' I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah, dž.š., kaže melekima: 'Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?' Meleki odgovaraju: 'Bože i Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju plaću.' Allah, dž.š., potom kaže: 'O Moji meleki, pozivam vas da svjedočite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec ramazan i što su noću stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje Moći i Moje Uzvišenosti, dat ću vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu a bude se ticalo vašeg budućeg svijeta (ahireta). Dat ću vam i ono što budete od Mene tražili od dunjalučkih potreba. Tako mi Moje Moći, Ja ću pokrivati vaše (po)greške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje Časti i Moje Uzvišenosti, Ja vas neću poniziti niti osramotiti među griješnicima i nevjernicima! Sada se raziđite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan!""Vidjevši tu veliku nagradu koju Allah, dž.š., daje ummetu Muhammedovom, s.a.v.s., na dan Ramazanskog bajrama, meleki se puno (ob)raduju."

 

54.  Selman el-Farisi, r.a., prenosi: "Zadnjeg dana mjeseca šabana Resulullah, s.a.v.s., obratio nam se i rekao: "O ljudi, dolazi vam velik, blagoslovljen mjesec. U njemu se nalazi noć vrjednija od hiljadu mjeseci.

To je mjesec čije dane je Allah učinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih-namaza u njegovim noćima je preporučeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu činjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit će nagrađen kao da je učinio farz u neko drugo vrijeme! A ko učini farz, bit će nagrađen kao da je učinio sedamdeset farzova kad nije ramazan!
To je mjesec strpljivosti, a nagrada za istinsku strpljivost je Džennet. Također, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjim. U tom mjesecu povećava se vjernikova nafaka (opskrba).

Ko pripremi postaču iftar, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj a da njemu ništa ne bude umanjeno." Neki su rekli: "Allahov poslaniče, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaču!?" Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je:

"Allah daje tu nagradu onome ko da postaču da se iftari pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode ili mlijeka.

To je mjesec čija je prva trećina Allahova milost. Njegova druga trećina donosi Allahov oprost a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (robu) u ovom mjesecu, Allah će oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu.

U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam također neophodne

. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost (činjenje istigfara).

Ono što je neophodno je da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa moga Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeđ sve dok ne uđe u Džennet. (Prenose Ibn Huzejme u Sahihu, El-Bejheki, Ebu-š-Šejh i Ibn Hibban)

 

55.  Ka'b b. 'Udžre, r.a., prenosi: "Resulullah, s.a.v.s., je rekao: "Primaknite se mimberu!", i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: "Amin!" Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: "Amin!" I na trećoj stepenici je rekao: "Amin!" Kada je sišao sa mimbera rekli smo: "Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?" On je rekao: "Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda mnom i rekao: 'Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on prođe a da ne zaradi oprost!' Ja sam tada rekao: 'Amin!' Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: 'Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe!' Ja sam kazao: 'Amin!' Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: 'Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.' Ja sam rekao: 'Amin!'" (Prenosi El-Hakim u El-Mustedreku s naznakom da je lanac prenosilaca vjerodostojan. Hadis, također, prenose Ibn Hibban, Et-Taberani, El-Bejheki u Šu'abu-l-iman, El-Buhari u Birru-l-validejni i Et-Tirmizi u Sunenu)

 

56.  'Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao jednog dana kada je ramazan već bio nastupio: "Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu." (Prenosi Et-Taberani)

 

57.  Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "Svakog ramazanskog dana i noći Allah Uzvišeni oslobađa ljude (od Džehennema). A u svakom ramazanskom danu i svakoj ramazanskoj noći Allah, dž.š., svakom muslimanu uslišava dovu." (Prenosi El-Bezzar)

 

58.  Ibn Omer, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "Uistinu, Allah, dž.š., i Njegovi meleki donose salavat na one koji sehure (ustaju na sehur)." (Prenose Et-Taberani i Ibn Hibban)

 

59.  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "Ko bez opravdanog razloga ili bolesti ne bude postio jedan dan u ramazanu, taj dan neće moći ničim nadoknaditi čak kada bi postio cijeli svoj život." (Prenose Ahmed, Et-Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)

60.  Enes, r.a., prenosi: "Jednom, kada je počeo ramazan, Allahov poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je sveg dobra! A njenog dobra biva lišen samo onaj ko je nesretnik!" (Prenosi Ibn Madže)

61.  Enes, r.a., prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "U noći Lejletu-l-Kadr Džibril, a.s., spušta se na zemlju sa skupinom meleka, blagosiljajući svakog roba koji spominje Allaha stojeći ili sjedeći. Potom se, na dan bajrama, Allah hvali takvim robovima pred Svojim melekima: 'O meleki Moji, šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?' Oni odgovaraju: 'Gospodaru naš, on treba da dobije svoju plaću.' Na to Allah odgovara: "O Moji meleki, Moji robovi, i muškarci i žene, obavili su ono što sam im Ja propisao. Zatim su skrušeno podigli svoje glasove čineći Mi dovu; tako mi Moje Moći i Veličine, i tako mi Moje Plemenitosti i Mog Uzvišenog položaja Ja ću im se, uistinu, odazvati.' Nakon toga Allah kaže: 'Vratite se, Ja sam oprostio vaše grijehe i zamijenio sam vaša loša djela dobrim.' Resulullah, s.a.v.s., rekao je: 'Oni se potom vraćaju s oproštenim grijesima.'
" (Prenosi El-Bejheki u djelu Šu'abu-l-iman)


62.  Ibn 'Abbas, r.a., prenosi da jednom prilikom bio u 'itikafu u Poslanikovoj, s.a.v.s., džamiji. Neki čovjek mu je prišao, poselamio se s njim i sjeo. Ibn 'Abbas, r.a., rekao mu je: "Vidim da izgledaš tužan i zabrinut." Čovjek je odgovorio: "Da, amidžiću Allahovog poslanika, s.a.v.s., ja sam mnogo zabrinut jer imam obavezu (dug) prema nekome. Kao {to je zabranjeno skrnaviti ovaj kabur (misli na Poslanika, s.a.v.s.), tako i ja nisam u stanju da to ispunim (da vratim tvoj dug)!" Ibn 'Abbas, r.a., je upitao: "Hoćeš li da se ja zauzmem kod te osobe za tebe?" Čovjek je odgovorio: "Da, ako to želiš." Ibn Abbas, r.a., nazuo je obuću i krenuo da izađe iz džamije. Čovjek, vidjevši to, reče: "Jesi li zaboravio da si u i'tikafu?" Sa suzama koje su mu (na)punile oči Ibn 'Abbas, r.a., odgovorio je: "Ne, već sam se sjetio Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: 'Ko olakša svome bratu muslimanu njegovu teškoću i na tom putu uloži trud, to mu je bolje nego da provede u i'tikafu deset godina! Ko provede u i'tikafu jedan dan, tražeći time Allahovo zadovoljstvo, Allah, dž.š., postavi između njega i Vatre tri rova; oni su širi od nebesa i Zemlje.'"
(Prenose Et-Taberani, El-Bejheki i El-Hakim uz naznaku da je lanac prenosilaca sahih)